ТЪРСЕТЕ КНИГАТА “ТАЙНИТЕ ОРЪЖИЯ СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО” НА ИЗДАТЕЛСТВО “РАСПЕР”

СИСТЕМИТЕ ЗА ПСИХОТРОННО ОБЛЪЧВАНЕ “КРАБ” И “ВЪЗДУШЕН ЗМЕЙ”

 

Виталий Ф. е кандидат на техническите науки; той притежава 18 патента за изобретения в областта на телеметрията. Работи като шлосер в автосервиз, в свободното си време изследва излъчванията, които влияят на психиката на човека. Ето неговия разказ:

“Всичко започна с болестта на брат ми. Той беше културист – много здрав мъж. И изведнъж закъса. Водихме го по лекари и лечители и всички пееха една песен – депресия, фрустрация, уроки, шерше ла фам. Често говорех с брат ми и се стараех да му помогна в трудни минути на живота. Той ми разказваше подробно за усещанията си. Смяташе, че е станал жертва на някакви опити. По това време мислех, че си въобразява, но сега знам, че е бил прав.

След смъртта на брат ми срещнах още трима души с подобни симптоми на внезапен дискомфорт. Техните разкази съвпадаха с тези на брат ми по следните позиции. Всички те се занимавали със спорт, били здрави, но в някакъв момент почувствали необяснимо влошаване на психическото и физическото си състояние. В описанията им се срещаха общи думи като “енергиен калпак”, “донор” и “изтичане на жизнените сили”. Един от тях разказваше: “Бях като балон с кислород. До десет часа сутрин всичко беше нормално, след това се появяваше първият болен, включваха ме към него и той дишаше с моята сила. Идваше редът на други пациенти и аз в края на краищата се изтощавах. Тогава докторите започнаха да включват болните към друг донор…”

Аз съм технически човек и реших да потърся научно обяснение на това явление. Не съм първият, който е слушал за пси-излъчвателите, но моето отношение към тях се изчерпваше с въпроса: как може да се въздейства само на един човек? Наясно съм, ако вкъщи се разболеят всички или в определен район  се увеличи процентът на самоубийствата.

Някога бях работил като инженер в завод “Алфа” и участвах в  производството на различни космически прибори. На една пресконференция се запознах с един човек, който познаваше теорията на електромагнитните полета. Моят приятел работеше в техническия отдел на КГБ на ЛССР, след това се пенсионира. На една от нашите срещи сподели своите наблюдения. Оказа се, че е участвал в разработването на лептонно оръжие – в теоретичните разработки. Този нов тип оръжие първо било замислено като модернизация на системите “Краб” и “Въздушен змей”, които използваха пси-излъчватели. Възрастният човек ми разказа за “Въздушният змей”, внедрен в Рига през 80-те години. Принципът на въздействието бил следният: населеното място се покрива с някакво кохерентно поле, в което хората придобиват някакво определено общо качество, с една дума, системата изравнява хората по ниво на интелекта, физическия тонус и емоционалната настройка. Хората, които излизат от установените рамки, усещат дискомфорт, враждебността на околните и в края на краищата слизат до средното състояние. При такава система са невъзможни бунтове и народни вълнения. Системата “Змей” регулирала нивото на престъпност и според идеята на създателите трябвало да създаде усещане за безметежно щастие и сплотеност сред трудещите се. Ефективността на апаратурата била толкова висока, че се изнасяла в страните от СИВ и Далечния изток…”

В Рига за монтирането на “Въздушния змей” били построени няколко много високи сгради. Основният излъчвател се намирал на покрива на “Агропром”. Пултът за управление и модулаторите били разположени в сградата на телевизионния център на остров Закюсала. Друго високо здание бил “Домът на печата”.

Системата “Краб” е по-съвременна мрежа за пси-излъчване. Тя позволява да се манипулира съзнанието на хората и да се подтикват  към програмирани постъпки. Системата “Краб” била внедрена в Москва, Ленинград, Алма-Ата, Душанбе. Но през 1990 г.  дала срив в Душанбе и населението в града за два дни изпаднало в полубезумно състояние. Разграбили всички магазини и учреждения. В масовите безредици участвали милицията и вътрешни войски. Може да се каже, че на Рига й провървяло с “Въздушния змей”. Тази система действа и сега. За да се убедите в това, е достатъчно  да постоите до вратите на главния вход на “Агропром”. Там е “мъртвата зона” на излъчвателя и  човек усеща странна глухота, тревога и потиснатост.

Categories: Uncategorized

One Reply to “ТЪРСЕТЕ КНИГАТА “ТАЙНИТЕ ОРЪЖИЯ СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО” НА ИЗДАТЕЛСТВО “РАСПЕР””

Comments are closed.