ТАЙНИТЕ НА ЕВРЕЙСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ

Ролята на евреите в Октомврийската революция през 1917 г.

 

Най-мощният удар срещу руския народ е нанесен през 1917 г. , когато властта в империята завземат истинските черни масони, които за публиката се наричат “болшевики”. Така смята Николай Левашов в своята книга “Русия в кривите огледала”. Сред узурпаторите на властта няма нито един руснак по националност.

 

Най-напред е унищожен руският елит

 

Тази черна власт с всички сили  първо се стоварва върху руския народ, култура и история. В концентрационните лагери, създадени още докато е жив Ленин, са убити милиони руснаци, цветът на нацията – руското дворянство, руската интелигенция, корпусът на руските офицери, руските индустриалци, руските търговци. Всичките тези съсловия се унищожават от корен – не само мъже, но и жени, деца и старци. Убийствата се извършват без съд и следствие, тъй като никакъв съд не може да обоснове ликвидацията на цели обществени класи само по принципа на класовата принадлежност.

 

Къде са били тогава правозащитните органи?

 

Всичкото това се извършва пред мълчаливия поглед на целия свят, в много случаи с неговото участие.

Никой тогава не издига глас против геноцида срещу руския народ, срещу унищожаването на цвета на нацията!

Защо тогава беше нужно да се унищожава капитализмът в Русия, след като в крайна сметка всички отново се върнаха към тази система?

Всичките водачи на Октомврийската революция, “теоретици” и “практици”, по националност са юдеи: Карл Маркс, Фридрих Енгелс, Владимир Улянов Ленин, Лев Троцки и др.

 

Дали не е по-правилно вместо Велика октомврийска социалистическа революция да се нарича “Великата еврейска революция”?

 

Защото теоретично Октомврийската революция е обоснована от юдеите; тя е реализирана на практика с парите  основно на американски юдеи. Последната част от тези пари – 20 милиона долара, са доставени в Русия през август 1917 г. от юдея, роден в Русия, американски гражданин Лев (Лейба) Троцки (Бронщайн). Срещу тази огромна за времето си сума черните масони от юдейска националност наемат латишки стрелци, китайски криминални елементи, които заедно с евреи извършват великата “руска” революция, като свалят Временното правителство, оглавено от юдея Керенски. Има ли нещо руско в това събитие,  освен името?

 

Колхозите – концлагерите за руските селяни

 

След победата на “великата руска революция” и ликвидацията на цвета на руската нация, новите черни управници убиват с изкуствен глад 20 милиона селяни, основната част от които са руснаци, украинци и белоруси, принуждавайки ги насилствено да влизат в кибуците (колхозите), идеята за които е “подхвърлена” на юдея Сталин от юдея Каганович.

По странен начин в израелските кибуци юдейските преселници получават хубави жилища, добри заплати, докато руските селяни юдеите болшевики вкарват с бой в колхозите заедно с онова, което са спечелили от труда си. “Доброволният” масов поход на руските селяни в колхозите се проваля с трясък, но това не отслабва стремежа на “народната власт” да води селяните към “светлото бъдеще”, което те не разбират поради своето “невежество”.

 

Изкуственият глад и спекулациите на Хамър

 

Държащите властта юдеи решават да “просветят душите” на руския мужик, като създадат изкуствен глад, отнемайки от него цялото му зърно, включително и за посев. След като събират огромно количество първокласно зърно, болшевиките на безценица го продават на американската борса, чрез най-добрия приятел на Съветите – Хамър, също юдей.

По този начин е предизвикана криза на американската борса, в резултат на която американските фермери са принудени да изхвърлят зърното си или на безценица да го продават на същия този Хамър.

Хамър товари корабите със зърно за гладуващите в Съветския съюз…

Изкуственият глад отнася 20 милиона животи, но не предизвиква “просветление” у руския мужик, който не желае “доброволно” да влиза в колхоза.

 

Ограбването на селяните и унищожаването на селскостопанския сектор в икономиката на Русия

 

И тогава е открито едно “соломоновско решение”. Здравият руски селянин е обявен за кулак и още пет милиона души за един час са напълно ограбени, изхвърлени от домовете им и с дрехите на гърба си са изпратени в Сибир. Хората са оставяни в тайгата, с по една брадва, една пила и една лопата… В тези условия малцина преживяват студовете…

Фракцията на болшевиките произлиза от партията Бунда

 

Бунда е юдейска (еврейска) националистическа партия, с други думи – ционистка партия, но в редовете й няма работници и селяни. Болшевишката фракция произлиза от недрата на тази партия. Как тогава болшевиките могат да ни убедят, че служат на „пролетариата“?

Всъщност квалифицираните работнически кадри по някаква причина са ликвидирани от болшевиките. Класата, чиито интереси болшевиките-ленинци толкова милосърдно защитават чрез диктатурата на пролетариата, е напълно унищожена от тях почти напълно.

Някой може да каже, че тук има някакво недоразумение, но такова няма, защото квалифицираните работници нямат нужда някой да защитава интересите им.

 

Как живеят в Русия квалифицираните работници?

 

Те получават добра заплата, поне няколко пъти по-висока в сравнение с техните събратя в “развитите” западни страни; в предприятията има детски градини и ясли; по време на отпуск работниците могат да почиват в Италия, Гърция и пр., което няма нищо общо с образа на угнетената класа, която няма нищо друго “освен собствените си вериги”. Затова квалифицираните работници просто са унищожени, за да могат болшевиките да защитават вече несъществуващата класа…

 

С чии пари живеят “руските” революционери?

 

По време на революцията в болшевишката партия членуват 25 хиляди души, на практика всички професионални революционери, живели в имиграция на широка нога, което струва много скъпо в тези далечни времена.

Професионалният революционер се занимава само с революционна дейност и нищо друго. Ако в болшевишката партия е имало работници, те са били бивши. Всички членове на партията са професионални революционери. “Работата” им се заключава в сриване на съществуващия държавен строй и имат нужда от огромни финансови средства за това.

Затова ограбването на банки и пр. криминалните елементи в болшевишката партия (един от които е и Сталин) дава една малка част от тези средства.

 

Основните пари за революцията идват от Америка

 

Американските милиардери влизат в ролята на “Дядо Коледа” за революцията в Русия и всички до един са юдеи.

Излиза, че революцията е подготвена от юдеите;

Извършват я юдеи;

Финансират я юдеи;

След революцията начело на правителството са юдеи.

Защо тогава в учебниците по история тази “революция” се нарича “руска”?

Да, присъства един момент, който не е последен – революцията унищожава основно руснаци и други славяни.

 

Кой пострада от репресиите на Сталин?

 

След революцията юдеят Джугашвили (Сталин), чиято фамилия в превод от грузински означава “син на юдей”, репресира десетки милиони, повечето от които пак са руснаци, украинци и белоруси. Разбира се, от репресиите страдат и други народи, но болшинството жертви на този режим се пада на славяните, на руския народ, както и повечето жертви във Втората световна война.

 

Кои са пострадалите във Втората световна война?

 

От 50 милиона загинали в нея, около 30 милиона са жители на Съветския съюз; по-голямата част от тях отново са славяни – руснаци, украинци, белоруси, и повече от девет милиона немци. Дори след края на войната процесът на ликвидация на славяните не се прекратява, а само приема други форми. Това са информационните войни (образованието, СМИ), генетичните (ГМО, ваксините), демографските (абортите).

По принцип целият 20 век – последният век от “Нощта на Сварог”, е век на геноцида над руския народ, който загубва според различни изчисления от 70 до 90 милиона свои синове и дъщери… Затова ни става болно, когато в цял свят обвиняват руснаците за разпространението на “комунистическата зараза”… И най-много крещят за това точно тези, които са реалните виновници за тези злодеяния – юдеите, което се представят за “жертва” на тази система.

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Uncategorized