БИТКАТА НА ОРДЕНИТЕ. ГЕНЕТИКАТА НА ПРЕДАТЕЛИТЕ


Откъс от книгата „ТАЙНИЯТ ОРДЕН СЕТ-АМОН – Фаталната съдба на самопровъзгласилите се богове” от Георгий Сидоров

 

В предишната глава ние се докоснахме до онази част от обществото, която с помощта на специални технологии може лесно да разболее здравата психика на хората. Американският лекар д-р Алфред Ч. Кинси нарекъл хората, които лесно се програмират,  “латенти”, и посочил, че те са  една трета от човечеството; за контрола над тях се води борбата между двата сакрални земни центъра – ордена  на Сет-Амон и ордена на Хор-Рарог; единият орден навремето управлявал Атлантида, другият – Северната империя на звездните Ориани. Човечеството много дълго време изпитвало не само деструктивното влияние на ордена на Сет-Амон, но и позитивното въздействие на Хор-Рарог; във всеки случай човечеството винаги е имало избор: да се превърне в общество от  нравствени уроди или да остане нормално и да служи на силите на съзиданието.

Латентите и нормалните хора в последните триста години са принудени да се варят в един котел; но те са различни по своите духовни възможности. Едните винаги се стараят да угодят на кукловодите, другите следват гласа на съвестта си; мир между тях никога не може да има.

Нормалните хора, тези генетично здрави, честни и порядъчни хора вероятно пазят спомен за времената на “Златния век”. Но тъмните сили винаги са готови за нападение; те добре разбират ролята на нормалните хора в обществото и главната им задача е да ги превърнат в безродни и  равнодушни към всичко истинско и висше. С тази задача винаги е бил зает орденът на Сет-Амон; благодарение на него на земята се водят безкрайни войни, защото целта е в тях да загинат най-добрите представители на човечеството.

 

Дейността на Ордена Хор-Рарог

С какво се занимавали във времената на епохалната кървава вакханалия адептите на Ордена на Хор? Където могли, противодействали на своите противници, но главната им задача била да не позволяват на сатанинския земен елит да унищожи северната хаплогрупа R1 A1 чрез метода на смешението на племената  на юга и изтока. С една дума, да запазят  преките потомци на звездните Ориани. Освен това задачата на адептите на Ордена на Хор била запазването на древното знание на прадедите, към което хиляди  години се домогвали кукловодите.  Създадените от нехората различни тайни организации в цялата си история се стремели да получат знанията на древната цивилизация. От такива нагли търсачи скриват цялото знание  за Мирозданието адептите на ордена на Хор-Рарог. Част от техните жреци – Силите на светлината, отдавна са го предали на  потомците на древната раса в Русия. Ето защо тя, като наследница на загиналата Ориана, винаги се проявява като  земен център на духовността; именно за нейното съхранение няколко хиляди години се борил Орденът на Хор-Рарог. За етапите на тази борба разказахме по-горе. Те включват създаването  на съюза на русите и хуните и техните наследници – сивооките и русокоси племена от горските степи,  управлението  на Рюрик и неговите братя в Рус, организирането на съюза на руските княжества с Ордата и общият руско-ордински поход в Западна Европа.

Като се отчете фактът, че всичките славяни и руснаците все още продължават да говорят на своите езици, по-точно на различни диалекти на древноруски език, или космическо-ориански език, е ясно кой от ордените е взел връх. Основната част от знанията от древната загинала цивилизация е зашифрована в звукосъчетанията и слога на руския език, но малко хора знаят това. По тази причина, разбирайки, че хилядолетната битка за душите на хората фактически е загубена, адептите на ордена на Сет-Амон решили да разпалят на земята не само проекта за дегенерацията на хората, но и паралелния проект за дебилизацията им. По замисъла на тъмните сили превърнатите в дебили нормални хора ще започнат да приемат в средата си психически увредените и сред тях ще настъпи единство и взаимно разбиране, за което деструктивните сили могат само да мечтаят. Идеалният дегенерат е  човек крайно егоистичен, алчен и завистлив, равнодушен към съдбата на народа си и цялото общество. Дразнят го всякакви идеи, освен онези, които му позволяват да получи материални блага; той не признава друга любов, освен сексуалната, а предателството за него е изгодно търговско занимание. Психиката се развива негативно поради това, че подсъзнанието на човека приема лъжливи истини;  хората, които  в детството били подложени на действието на дебилизационните програми,  са се отучили да мислят самостоятелно.

 

Предателите дегенерати

Предателството във всичките времена се смятало за най-мерзкото от престъпленията. Западните славяни и германците удавяли предателите в блатата; в Рус позорно ги обесвали за краката; в Ордата ги разкъсвали с коне; предателите във всичките времена са имали важна роля във войните. През 1241 г. ливонските рицари завзели Псков – мощната крепост, издържала 28 обсади. Но рицарите от Рига открили предателя и той отворил вратите на града; мъжкото население било изтребено, жените – превърнати в робини. Свършил мерзското си дело предателят Твердила. Цялата история е  борба с външните врагове, но не по-маловажна е и   борбата със своите доморасли предатели. Откъде се вземат тези предатели? Заради материализирането на своето съзнание и за пари те са готови на всякакво престъпление; такава е психиката на дегенерата.

 

Предателството се предава по наследство

Хората стават предатели не само в резултат от целенасоченото превръщане  на нормалната човешка психика в дегенеративна, но и по рождение. В обществото живеят родови линии, чиято генетика не може да съществува без нанасянето на вреда на ближния чрез предателство. Тя принуждава  предателя  да получи удовлетворение от него; за него предателството е нещо като наркотик; ето защо в древността и средновековието не само семействата, но и генетичните линии на предателите веднага се ликвидирали. Така постъпил Александър Македонски с рода на персийския сатрап Бес, който предал и убил собствения си управник. Хората тогава знаели, че предателството се предава по наследство. Те обявявали  безпощадна война на генетичните предатели.

Орденът на Хор-Рарог в течение на хилядолетия, докато продължава епохата на Рибите, успял да съхрани преките потомци на древните Ориани – руснаците.

Comments & Responses

Comments are closed.