ОСЕМ КАЧЕСТВА НА ВЪЗПИТАНИЯ ЧОВЕК СПОРЕД АНТОН П. ЧЕХОВ


1. Възпитаните хора уважават човешката личност, винаги са снизходителни, меки, вежливи и отстъпчиви. Те не повишават глас и не се карат заради дреболии; когато напускат човека, с когото са живели, не казват “С тебе не може да се живее!”. Те прощават и шума, и студа, и препеченото месо и присъствието на други лица в жилището.
2. Възпитаните хора са състрадателни не само към бедните и котките. Те страдат и за онова, което не се вижда с просто око.
3. Възпитаните хора уважават чуждата собственост и плащат редовно дълговете си.
4. Възпитаните хора са чистосърдечни и се страхуват от лъжата като от огън. Те не лъжат дори за дреболии. Лъжата е оскърбителна за слушателя и опошлява в неговите очи говорещия. На улицата те се държат така, както вкъщи, не са бъбриви и не откровеничат, когато не ги питат… Заради уважение към чуждите уши те често мълчат.
5. Възпитаните хора не се самоунижават, за да предизвикат у другите съчувствие и помощ. Те не играят на струните на другите души, за да въздишат заедно с тях и да изпитват към тях състрадание. Възпитаните хора никога не казват: “Мене не ме разбират!”
6. Възпитаните хора не са суетни. Не се стремят към показно запознанство с публични личности.
7. Ако възпитаните хора имат талант, те го уважават; заради него те жертват жени, алкохол, суета.
8. Възпитаните хора възпитават в себе си чувството за естетика. Те не могат да търпят неремонтирани жилища, да дишат мръсен въздух, да крачат по мръсен под; те се стараят да укротят половия си инстинкт… На тях им е нужна свежест, изящество, човечност… Възпитаните хора пият само когато има случай, защото основният принцип в живота им е “Здрав дух в здраво тяло”.

Comments & Responses

Comments are closed.