КАРМАТА НА РОДА: ЛЕЧЕНИЕ И ОЧИСТВАНЕ НА РОДОВИТЕ ЕНЕРГИИ


Родители, роднини, род… За някои хора тези думи имат огромна сила, за други са свързани омраза и болка…
За карма на рода се говори, когато става дума за болести, които се предават от поколение на поколение.
Къде да се търсят корените на толкова дълбоки нарушения в родовата система?
Как да се промени ситуацията, с която човек се сблъсква в живота си?
Как да се открие проблемът, който идва дълбоко от корените на рода в миналото?
Как да се извърши очистването на кармата на рода и да се промени животът на бъдещите поколения?
Една от методиките за решаването на тези въпроси е реинкарнациониката.
Знаем ли много за рода си?
Според реинкарнациониката душата на човека се е въплъщавала много пъти и всеки път зад нея остават кръвни роднини и много поколения.
Душата се е въплъщавала в други страни и националности, затова, когато човек пътешества в миналите си въплъщения, който човек срещне, може да има връзка с него.
Такова разбиране за родовите отношения дава основание да се открие дълбоката връзка и единството на всичките процеси на Земята.
Това доказва, че когато развързваме възлите на взаимоотношенията си с хората и съдбата си, влияем върху живота на много хора.
Родът е грандиозно огромно общество. Всеки човек може да се постарае да изработи родословно дърво на рода си.
Възможно е при единия родител всичко да е наред, но при другия преди поколения да е настъпил срив в програмата му; може двамата родители да са се обичали, може и да не са се обичали… Родителската енергия има различна сила. Възможно е в рода преди много поколения да се е случило нещо и от рода да е престанала да се излъчва енергия. Майката, бащата, бабата, дядото може да са наследили тежката енергия на рода. От своите прадеди ние получаваме способностите и талантите.
Състоянието на родовата енергия в много отношения се определя от здравето и емоционалната стабилност на членовете на рода.
Когато енергията в рода върви равно, без сривове, този род е източник на огромна сила, стабилност и поддръжката за всичките му членове за много поколения напред.
Отлично е, когато енергията се излъчва и от бащата, и от майката.
Разговор с рода
Има и друга страна – нашата отговорнот за това, което се случва в рода ни. Можем да съберем всичките роднини и да поискаме прошка от тях и да им благодарим за това, че са с нас. След това – можем да се помолим на Христос, да очисти рода ни и да си представим как целият ни род е покрит със златен поток от енергия. Така родът ни ще стане по-силен.
Всяка болест в рода, всеки енергиен срив в него е неусвоен урок на любов.
Работата с родовите енергие е много сериозен, дълбок и нелек процес. Тя оказва влияние не само върху нашия живот, но и върху живота на нашите деца и внуци, за много поколения напред.
Изводът от изреченото до тук е – обичайте рода си! Усещането за нашия род винаги трябва да присъства в живота ни. Да обичаме близките си, да им благодарим за уроците, които ни помагат да усвоим, когато са до нас в живота ни. Ценете родителите си, децата си, близките си целия си род. Защото вашият род това сте вие.
Какви са вашите отношения с вашия род? Чувствате ли поддръжката му и силата му?

Comments & Responses

Comments are closed.