МАСОНСКО-ИЛЮМИНАТСКИТЕ СИМВОЛИ В ГЕРБА НА СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ

 

В масонството камъкът е символ на човека; масоните се наричат каменоделци, т.е. масоните са призвани да въздействат върху хората и да ги променят. Чукът в герба на Съветския съюз е инструментът, с който се обработва камъкът, т.е. с него се формира новият човек. Сърпът е малка коса, която символизира смъртта, т.е. средството за убиване на старите класи. Кръстосаните сърп и чук в герба на Съветския съюз са наложени върху земното кълбо, като символ на властта на илюминатите върху целия свят (илюминатите на времето възприели от розенкройцерите емблемата на глобуса, увит от ленти. Глобусът е символ на властта над целия свят.). Тази композиция е увенчана с петоъгълната кабалистична звезда на Соломон (маген Шломо). Триъгълникът, с върха нагоре в древността е бил символ на човека. Днес този символ се използва от масоните.

(В шестоъгълната звезда на Давид, изобразена на знамето на Израел – маген Давид, са свързани два триъгълника: с върха нагоре: символизира еврейската власт над света; триъгълникът с върха надолу е на гоите, т.е. на останалите народи роби. Разшифровка: еврейският разум (върхът на триъгълника) господства над всички гои, които нямат разум (върхът на триъгълника е надолу). В Съветския съюз и България пионерите носеха триъгълни връзки. На гърба на пионера триъгълникът висеше с върха надолу. Мъжките вратовръзки също са наследени от масоните, а не произлизат от шаловете, както е прието. В обреда на приемането в ложата кандидатът е воден с връв на шията, завързана със самозатягащ се възел; краищата на вървата висели на гърдите. Това е един много добър символ – милиони хора  всеки ден слагат стилизирана примка на шията си,  носят я цял ден, собственоръчно я завързват и дори сами си купуват “примката”.

В герба на Съветския съюз – във всеки клас има по 13 зърна, които символизират 13-те еврейски колена,; слънцето в долната му част излъчва 13 лъча, сърпът  и чукът на един от вариантите на герба са кръстосани върху червения щит, който е емблема на Ротшилд; вече са открити достатъчно исторически доказателства, че  Ротшилдовите са основните спонсори на  революцията от 1917  година.

 

ОЧАКВАЙТЕ КНИГАТА НА ИЗДАТЕЛСТВО “РАСПЕР” -“СИМВОЛИТЕ НА ЯВНАТА И ТАЙНАТА ВЛАСТ”

Categories: Uncategorized