БОЖЕСТВЕНОТО ВЛИЯНИЕ НА ДЪРВЕТАТА ВЪРХУ ЧОВЕКА

лв.15,00

Описание

ОТКРИЙ СВОЕТО ДЪРВО

От древни времена хората (особено друидите) знаели, че дърветата могат да влияят благоприятно на нашия организъм и здраве. Направлението в медицината, което лекува с помощта на дърветата е дендротерапия. Древните египтяни носели на шията си дървени амулети, които ги пазели от нещастия. Според индийски йоги дърветата поемат праната, която идва от Космоса и след това подхранват с нея човека. Различните дървета имат различни енергийни свойства: подхранват с енергия, премахват възпаления, подпомагат взаимните чувства, пазят. Друидите набирали сили от дъба, лошата енергия хората отдавали на елата, добрата енергия черпели от бора.

В много култури дървото олицетворява пътя, по който хората се движат между световете.

За българина гората също е важна част от историята му, особено по времето на хайдушкото движение през турското робство. В българските народни песни често се възпяват гората, орехът и други дървета. Пенчо Славейков в прочутата поема „Неразделни” описва калината и явора, които символизират влюбена двойка. От върбата българите плетели кошници, изработвали и изработват мебели; днес от дървесината на дъба, клена и липата се изработват  табуретки, скамейки, маси, сандъци, ракли и пр. Народният певец в песните си често се обръща към гората.