ЖИВОТ И ЗДРАВЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВА

лв.15,00

Описание

Опознай себе си, нуждите на своя организъм, къде живееш, с кого контактуваш!

Почувствай природата! Тя е вълшебна! Тя все още е щедра и ни търпи в този свят. Кога ще я опознаеш? Движението сред нея е половин здраве. Чистата вода от нея ни лекува. Ежедневно слънцето ни зарежда. Дърветата ни пречистват.

Ние нарушаваме природните закони, за да лежим в болници. Създаваме лекарства “Панацея”, т.е. лекуват всичко, но за съжаление оставаме само с пожелания. Пожелания трябват, но за да направиш само едно добро.

Поради създалите се сложни обществени и лични отношения, най-много страдат децата. Не забравяйте – те са вашето огледало и бъдеще! Не ги разболявайте, не ги обиждайте! Те са много раними.

Заглуши омразата, дари на всеки част от себе си!

В това се състои здравето ни. То зависи изключително от нас. Лекарства за здраве няма. Движението и природата е здраве!

Никифор Минков