КОНОПЪТ: ЗАБРАНЕНОТО ЛЕКАРСТВО

лв.15,00

Описание

КОНОПЪТ – ДЪЛГООЧАКВАНОТО

ЛЕКАРСТВО СРЕЩУ РАК

32 научни изследвания доказват,

че конопът е ефективен срещу страшното заболяване

Конопът е признат като съпътстващо средство в лечението на страничните ефекти от химиотерапията и лъчетерапията в лечението на рак.

Напоследък учени все по-често се обръщат към конопа, за да изследват неговия потенциал в лечението на това заболяване. Той  навлиза в лечебната практика още през 40-те години на 19 век, но употребата му като лекарство е доста ограничена.

През 1971 г. конопът влиза в Таблица 1 в “Закона за контролираните субстанции” и е определен като наркотик. Тази осъдителна класификация още действа, въпреки десетките научни изследвания, които потвърждават ефективността му в лечението на рак. Засега е установено, че конопът стопира растежа и разпространението поне на девет вида рак; изследванията и днес продължават.

 

Какво представлява ендоканабиноидната система

Откриването на ендоканабиноидната система през 80-те години е голям пробив в медицинската наука. То може да помогне в лечението на всички видове рак. Според медици ендоканабиноидната система регулира всичките процеси в организма.

Човешкият организъм се стреми да поддържа равновесие (хомеостаза). Човешката ендоканабиноидна система се съпротивява на промените в равновесието и ако е нужно, го коригира. Това става чрез  производството  на канабиноидите – анандамид и 2-арахидоноилглицерин; тези молекули са разположени на повърхността на клетките в цялото тяло на човека.

Установено  е, че съществуват два вида канабиноидни рецептори – СВ1 и СВ2. СВ1 се среща основно в нервната система, органите, жлезите и съединителните тъкани. СВ2 преобладават в имунната система. В много тъкани се срещат и двата вида белтъчни молекули.

В конопа се съдържат фитоканабиноидите – тетрахидроканабинол (ТХК) и канабидиол (КБД), които са най-важните съединения в лечението на рак. ТХК и КБД са взаимнозаменяеми с анандамида (в човешкия организъм), затова конопът може да се използва като антираково лекарство. Тези две вещества подсилват човешката ендоканабиноидна система и така участват в равновесието в организма. ТХК и КБД въздействат на злокачествените клетки и ги убиват.

Канабиноидите участват в процесите на мозъка и са важни в борбата с нервно-дегенеративните заболявания, болести на нервната система, обмяната на веществата, сърдечно-съдовата и репродуктивната система.