ПЪТЯТ КЪМ ДЪЛЪГ И ЩАСТЛИВ ЖИВОТ

лв.10,00

Описание

СЪВЕТИ ЗА ЗДРАВЕ И ДОБЪР ЖИВОТ

От мъдреци, медици, шамани,

знахари, народни лечители

Във всички векове и епохи здравето и дълголетието са били едни от най-важните човешки блага. Човекът винаги се е стремил да бъде здрав и да живее по-добре. Затова още щом се раждал той, се появявали опити да бъде лекуван, възниквали различни медицински направления, търсели се лекарства.

Хората се питали и какво представлява животът, какъв е смисълът му, как да живеят, за да са здрави и щастливи. На тези вечни въпроси се опитвали да отговорят и мъдреци, и лекари,  философи. До нас са стигнали техни съвети, афоризми, крилати  изрази и поучителни притчи, които могат да ни помогнат в трудни моменти.

Познанията на египтяните в областта на анатомията били поразителни и с тях те изпреварили времето си.

Древните гърци се отнасяли с почит към древноегипетската медицина и много знания заимствали от нея.

Днешните лекари прилагат “Клетвата на Хипократ”, която е стигнала до нас на практика без промяна. Най-великият лекар в Античността Хипократ (5-4 век пр. н. е.) обединил медицинските знания в Древна Гърция.

В Средна Азия философът, лекар, поет и музикант Авицена (980-1037 г.), значима фигура в Ислямския златен век, написал около 450 книги, от които до нас са достигнали 250; от тях 40 са медицински; той за пръв път създал хипотезата за вирусите като невидими причинители на инфекционни болести, първи описал чума, холера, симптомите и методите на лечение на менингит, язва на стомаха и др.