Символите на тайната и явната власт

лв.20,00

Описание

Човекът е енергийно, а не материално същество, което може да приема и да предава енергията си в Космоса. Човешкото съзнание може да бъде контролирано с програми, които насаждат страх.

Съществува една управляваща пирамида, в която върхушката – масони, Илюминати и др., има Знание за реалността.

Целта на управляващата върхушка е да разделя хората, да поддържа напрежение в света, да създава фрагментарно, т.е. лъжливо знание и да насажда материален мироглед за света, който програмира хората да бъдат безсилни.

В ръцете на управляващата пирамидата върхушка е съсредоточено влиянието върху много природни, административни и отраслови структури в света.

Съществуват два кръга за възприемане на реалността – любов и страх; идеологията на страха – егоизма, користта, крайностите, безотговорността и насилието, управляват света.

Духовното развитие на хората – превключването им към енергията на любовта, с всички сили се потиска.

Повечето хора живеят в затворения кръг на възприятието като роботи, без да излизат от рамките на заложената в тях програма.

Паричната система – банките, кредитите, ипотеките, е порочна; банките създават инфлацията.