СЛОВОТО: БЛАГОСЛОВИЯ И ПРОКЛЯТИЕ

лв.10,00

Описание

Словото е пълководец на човешката сила.

Владимир Маяковски

Каквато дума изречеш, с такава ще ти отговорят.

Омир

 Няма нищо по-силно от думите. 

Менандър

 Когато думите са малко, тежат повече. 

Шекспир

 Езикът е най-опасното оръжие.

Рана от меч зараства, но не и  рана от дума. 

П. Калдерон

 Лошо употребените думи причиняват

толкова заблуди, колкото и невежество.

В. Буаст

 Ако си човек, победи ме със слово. 

Каракалпакска мисъл

 Не хаби думи за онзи, с когото е безполезно да се спори. Корейска мисъл

От всичките видове разрушително оръжие, които е измислил човекът, най-ужасното и най-силното е словото. Кинжалите и копията оставят кървави следи, стрелите се виждат от разстояние. Отровата може навреме да се открие и да се обезвреди… Словото убива незабелязано…

Паулу Куелю