ОТКЪС ОТ КНИГАТА НА ИЗДАТЕЛСТВО „РАСПЕР“ – „В ОГЛЕДАЛОТО НА НЕВЕДОМОТО“

 

ВЪЗКРЪСНАЛИТЕ МЪРТВИ

 

Английският писател и биолог Лайел Уотсън в “Грешката на Ромео” убедително доказва, че природата на смъртта е толкова загадъчна, че още много поколения ще се наложи да я изследват. Освен  романтичните и философски разсъждения за природата на смъртта,  съществува един чисто практически въпрос – определението за смъртта. Днес има сложни електронни прибори, които отразяват и най-малките признаци на сърдечна и мозъчна дейност.

През 1964 г. в нюйоркската морга предстояла аутопсия, която била прекъсната, тъй като “трупът” скочил от масата и хванал патологоанатома за гърлото. Лекарят починал от шока. Подобни “възкресения” се случвали и по-рано. В своята книга “Разобличената Изида” основателката на теософията Елена Блаватска посочва следните случаи: През 1816 г. в Брюксел един уважаван човек изпаднал в кома в неделя сутринта. Когато в понеделник се канели да го погребат, мъжът се размърдал в гроба и поискал кафе и вестник. В Москва жената на богат търговец лежала в кома 17 дни, през които се опитали няколко пъти да я погребат, но тъй като тя не се разлагала, близките й отказали церемонията и след известно време мнимата починала се събудила.

В Бержерак през 1842 г. пациент изпил сънотворно и не се събудил. Пуснали му кръв, той не се свестил. Обявили го за мъртъв и го погребали. След няколко дни си спомнили за сънотворното и разровили гроба. Тялото му било обърнато и имало следи от борба.

“Сънди Тайм” през 1838 г. съобщил, че в Долна Гарона погребали човек, но от гроба му започнали да се чуват странни звуци. Разровили гои видели застиналото в ужас лице, саванът бил разкъсан, което показвало, че отварянето на гроба закъсняло.

Известният поет от Възраждането Франческо Петрарка лежал 20 часа като мъртъв и след четири часа трябвало да бъде погребан, но законът забранявал погребването на починалите, преди да са минали 24 часа. Изведнъж поетът дошъл на себе си, казал, че му е студено и се скарал на слугите; след това живял още 30 години.

В много страни съществува закон, който забранява бързите погребения. Преди погребението се проверява истинността на смъртта.

В една готическа сграда в Мюнхен в предишните векове  лежали  дълги редове от тела на хора, които починали внезапно. Те били завързани с въжета, въжетата били свързани с камбанки в стаята на наблюдателя. Не всички случаи на каталепсия (болестно състояние, при което временно се загубва чувствителността и  волевата свиваемост на мускулите; човек изглежда като мъртъв) завършвали със смърт. Понякога хората се съживявали след погребението, за което има и документи.

През 1856 г. в Мюнхен бил разкопан гроб, от който се чували стонове, но докато свещениците получат разрешението за разкопаването, човекът  в гроба вече бил починал. През 1873 г.било получено съобщение за звуци от гроба, в който  била погребана бременна жена. Когато го отворили, видели, че жената се е борила  за живота си и е родила детето, което издъхнало в гроба с майка си.

Каква е тайната на това странно състояние между живота и смъртта и връщането към живота? Природата на каталепсията, летаргичния сън и смъртта могат засега да обяснят само езотеричните учения, които разглеждат човека като многоизмерно явление. Те твърдят, че всяко същество и всеки предмет във физически свят има свой енергиен, или тънко материален двойник, който принадлежи на друг свят и е създаден от друг вид материя – по-разредена от физическа та. Човек също има двойник и този двойник е носител на жизненото начало – душата или съзнанието. Плътта и енергийният двойник са свързани по особен начин: на Изток тази връзка се нарича “сребърна нишка”. Екстрасенсите и ясновидците потвърждават, че енергийната връзка между телата  всъщност прилича на сребърна или бяла нишка. Тя се вижда в момента, когато се извършва частично разделяне на енергийното и физическото тяло, което протича по време на сън, безсъзнание, клинична смърт и други подобни състояния. Смъртта е окончателен разрив на енергийната връзка между телата и невъзможност тънкото тяло да се върне в своята биологична обвивка.  След смъртта енергийното (астралното) тяло “отнася” съзнанието (душата) в друг план на битието и то започва ново съществуване, което не прилича на земното.

Какво представлява от гледна точка на езотериката каталепсията – мнимата смърт? Тя е продължително отделяне на астралното тяло от физическото, което се извършва в резултат на болезнено състояние на физическото тяло или психиката, а понякога и на едното, и на другото. Но енергийната връзка между телата не се прекъсва и докато тя е цяла, връщането към живота е възможно. Ако това състояние се приеме за смърт и тялото бъде погребано, на нещастния каталептик остава или да се задуши в гроба, или да се превърне във вампир…

 

Categories: Uncategorized