СТОМАХЪТ: „МОЗЪКЪТ“ НА ЗДРАВЕТО

лв.15,00

Описание

 

Каквото и да ви боли, лекувайте стомаха!

                                   Академик Борис Болотов

Стомахът и червата на човека са едни от ключовите органи, които участват в храносмилането – един от най-важните процеси в човешкия организъм. Малко хора обаче се замислят за това, какво се случва с храната, когато напусне устната кухина и как работят органите на храносмилателния тракт, и в частност стомашно-чревният тракт.

В процеса на храносмилането нашият организъм получава от храната нужните за жизнената му дейност вещества. Това е основното предназначение на храносмилането.

Ако трябва съвсем накратко да определим какво представлява храносмилането – то е процесът, при който поетата храна, сложните органични вещества в нея, се превръщат в по-прости форми, годни за употреба от организма. В резултат от физически процеси  и разнообразни химически реакции, които протичат под въздействието на храносмилателните сокове, въглехидратите, мазнините и белтъчините се променят така, че организмът може да ги използва в своята обмяна на веществата. От енергийна гледна точка храносмилането е процес на превръщане на енергията от външния свят, която се съдържа в хранителните продукти, в енергия за човешкия организъм.

В процеса на храносмилането храната се движи в храносмилателния тракт, който има дължина около 8-10 метра.

Храносмилателният процес, с който природата ни е дарила, е една от най-съвършено работещите системи в нашия организъм. Тя обезпечава механична и химическа обработка на храната, осигурява всмукването на крайните продукти от нея в кръвта и лимфата, транспортира в клетките и тъканите хранителни вещества.