Етикет: кварки

АДРОННИЯТ КОЛАЙДЕР – ОПАСЕН ЗА ЗЕМЯТА?

Още със създаването на Големия адронен колайдер учените изразиха опасенията си за безопасността на тази мощна установка – ускорител на елементарни частици.

Белоруският физик Авгений Довгел призовава хората, които не са равнодушни към съдбата на планетата, да протестират срещу експериментите в ЦЕРН (Европейски център за ядрени изследвания).

Още в самото начало на проекта на Големия адронен колайдер (ГАК) учени, общественици и журналисти от различни страни обсъдиха  нашироко въпросите за сигурността на това изобретение на експерименталната физика, изградено в самото сърце на Европа – на границата между Франция и Швейцария.

Много хора са обезпокоени от последиците на провежданите в адронния тунел експерименти. Най-често се споменава опасността от микроскопични черни дупки и от възникването на “капчици странна материя”, които вероятно ще променят цялата материя във Вселената.

Е. Довгел има собствен сайт, на който е изложил  нова Теория за раждането на Вселената. Той обяснява как експериментите в ЦЕРН с “първочастиците материя” могат да унищожат Земята и критикува работната група в ЦЕРН и безопасността на колайдера.

На 18 април Довгел изпрати писмо до Съвета за сигурност на ООН, до президентите на държавите – членки на Съвета за сигурност, НАТО, Европейския център за ядрени изследвания и СМИ, подписано от над хиляда души. В писмото физикът призовава експериментите в ЦЕРН да бъдат прекратени, тъй като могат да предизвикат застрашителни последици на Земята –  верижна реакция на протонно-електронния разпад на всяко вещество с отделянето на чудовищна енергия по формулата Е=mc2.

В изводите си обикновеният физик цитира изказвания на световни физици, астрономи философи и Библията. Довгел посочва, че много прочути експериментатори и смели изобретатели след успешни открития, които по-скоро сеели ужас, отколкото радост у човечеството, се отдават на благотворителна дейност, опитвайки се да загладят си последиците от необмислените си експерименти. Например, един от създателите на водородната бомба – академик Андрей Сахаров,  в последните дни в живота се превръща в активен правозащитник и борец за човешки права.

Бюджетът на адронния колайдер за 2009 г. е около шест милиарда долара. В експериментите участват повече от десет хиляди учени от около сто страни. Кой дава тези пари и кой може да понесе загубите от опитите?

Довгел обвинява създателите на колайдера в непрофесионален подход към материята.

През 2008 г. петима учени от ЦЕРН, между които и руски учен, по повод опасенията за безопасността на колайдера посочват, че той не е опасен.

 

Аргументите на Довгел

 

  1. Възникването на микроскопична черна дупка, която може да поглъща материята, дори Земята.
  2. Възникването на “странни капки”, т.е. свободни кварки, които не са обединени в протони и неутрони. Тези “странни капки” могат да предизвикат верижна реакция на превръщането на атомите в странна материя, която ще унищожи напълно обикновената материя.
  3. Довгел споменава възможността да възникне магнитно монополе – хипотетичен обект, който може да се опише като положителен полюс на магнит, който съществува без другия полюс. Наличието на монополе продължително време може да провокира разпадане на протоните, т.е. на материята като цяло.

 

Аргументите на специалистите от ЦЕРН

 

–         Нашата планета не е преживяла сериозни глобални катаклизми и сътресения, което означава, че в нея са заложени механизмите на самосъхранението.

–         Досега Земята не беше унищожена нито от “странните капки”, нито от задагъчните черни дупки, нито от магнитния монопол и тя ще издържи още нестандартни експерименти.

 

Изчезналата планета Фаетон

 

Довгел цитира публикувана в СМИ информация, че космическият чадър на НАСА е предал на Земята снимки на странни обекти около астероида Веста. Астероидът се намира между Марс и Юпитер в компанията на цял пояс от астериоди. През 1766 г. немският физик и математик Тициус открил закономерност в разстоянията на планетите от Слънцето и предположил, че между Марс и Юпитер не достига една планета. По-късно астрономите открили много астероиди, които приличат на остатъци от планета, чиято орбита съвпада с изчислената от Тициус. Учените сметнали, че тази планета би била по-голяма от Марс, а разрушението се е случило преди около 16 милиона години. На астероидите на тази група са открити вода и следи от органични молекули. Затова някои учени смятат, че на планетата, която те нарекли Фаетон, имало високоразвита цивилизация, но по някакви причини планетата се взривила… “Дали няма да повторим тази история?” – пита физикът от Беларус.