ЖЕЛЕЗНИЯТ ЮМРУК НА САЩ

лв.15,00

Описание

Световната хегемония на САЩ през 20-ти и 21 век се дължи не само на силната икономика и на бързото развитие на технологиите във военната област, а и на създаването на могъщи специални сили. Периодът от края на 20 и началото на 21-ви е характерен с прехода към нов тип войни, в които решаваща роля имат елитните войски –  специалните части. Днес частите със специално назначение са неотменна част от въоръжените сили, полицията и органите на държавна сигурност. По численост те постоянно растат, а сферата на дейността им се разширява. Причините за това явление са много. След разпадането на Варшавския договор, Югославия и Съветския съюз се увеличи броят на горещите точки. Към предишните военни конфликти се добавиха нови – Балканите, Кавказ, Средна Азия. Преди това светът се уравновесяваше между двете противоположни точки – Москва и Вашингтон. Нарушеният баланс на силите  ражда нови конфликти. Второ, поради сложното икономическо и политическо положение в своите страни много правителства предпочитат да се опират на относително малобройни формирования с универсален характер, а не на традиционните армейски части. Спецсилите са в основата на схващено за малка и модерна армия. Според представители на властта армията е по-малко вярна на управляващите и по-малко подходяща за борба с “вътрешния враг” в сравнение с полицията и спецчастите. Освен това за поддържането на редовната армия са необходими повече средства.

Армейските сили със специално назначение могат да действат самостоятелно. За едно денонощие могат да открият и определят координатите на 3-5 обекта, да поразят един крупен стационарен обект и да унищожат до три подвижни цели, а един диверсант, който дебне в засада, да ликвидира до 20 бойци на противника.. За разлика от силите с общо назначение специалните части в мирно време целенасочено се готвят за провеждане на специални операции в определени региони.

След терористичния акт на Мюнхенската олимпиада през 1972 г., когато палестински терористи отвлякоха израелски спортисти, в света се родиха антитерористичните части в полицията и армията. Те са елитни професионалисти, които освобождават заложници, похитени транспортни средства,  борят се с престъпността във всичките й форми, предотвратяват терористични актове. Западните аналитици определят  специалните части като трета сила наред с ядрените сили и обикновените войски.

Войските със специално назначение винаги са били елитът и гордостта на всяка държава, и нейната своеобразна визитна картичка. Няма съмнение, че специалните части на САЩ са едни от най-мощните и най-добре подготвените в света.