ВАКСИНИТЕ: ЗЛОВЕЩАТА ИЗМАМА

лв.15,00

Описание

“Ваксините са огромна измама… Те не са спасили нито един живот, но са причина за много болести и смърт, много абсолютно ненужни и незаслужени страдания и бъдещото поколение ще ги смята за една от най-големите грешки в епохата на невежество и предразсъдъци, а тяхното налагане пред страха от наказание – за мръсно петно в развитието на заканодателството в нашия век…”

Алфред Ръсел Уолъс (1898 г.)