СБЪДВАНЕ НА ЖЕЛАНИЯ: ВЪЛШЕБНИ ФОРМУЛИ И ТЕХНИКИ

лв.15,00

Описание

Мечти или желания има всеки човек, а Вселената има всички необходими ресурси, за да ги изпълни, твърдят в последно време учени и изследователи.

Съществуват няколко типа мислене, които определят нашата реалност. Известно е, че ако човек със скромни доходи, постоянно се оплаква, че не му стигат парите, те ще се стопяват все повече и той ще бъде все по-беден.

Повечето хора по принцип вярват в съществуването на Бога. Те могат да не се отъждествяват с някаква религия и дори не знаят молитви, но се обръщат към Всевишния на езика, който разбират. Религията прави общуването с Твореца системно. Вярващият се обръща към Бога с молба за решаване на насъщните му проблеми, но не и за сбъдването на мечтите му. Единици са хората, които се обръщат към Висшия разум заради мечтата си и те имат шансове да изпълнят желаното. Т.е., ако искаме да осъществим мечтите си, трябва да се обръщаме към Висшия разум, Създателя, Висшите сили…

Желанията се сбъдват, ако знаем точно какво искаме. Трябва да се научим да изпращаме молбите си към Висшите сили. Молбата трябва не само да бъде проста и точна, но също искрена и да изразява любов и надежда.

Има  хора, които не вярват във Висшите сили и разчитат основно на собствените си възможности. Те смятат, че се сбъдват мечтите само на хора, които се трудят много. В това има частица истина, но има случаи, когато  това твърдение не е съвсем вярно.

Други смятат, че всичко, което се случва в живота им, е резултат от постъпките им в миналото. Човек се ражда в определена страна, семейство, с определени средства. Стартът към целта на различните хора е различен. Едни имат по-големи финансови възможности, други – по-малки. И едните, и другите могат да постигнат желаното, но ще стигнат до него по различни пътища. Нашите постъпки наистина определят бъдещето ни. Но дори вярвайки в кармата, трябва да разберем, че можем да променим съдбата си. Кармата означава, че всяко наше действие има последици, а не че предначертаното не може да се промени.