ТРЕТОТО ОКО. ТЕХНИКИ ЗА ОТВАРЯНЕ И РАЗВИВАНЕ НА ЯСНОВИДСТВО

лв.15,00

Описание

ОРГАНЪТ НА ТЕЛЕПАТИЯТА И ЯСНОВИДСТВОТО, ШЕСТОТО ЧУВСТВО

Според древни   легенди  от източната, най-вече от индуската, литература,  хората в древните времена имали  орган, наречен „третото око”,  с който ги дарила природата или Господ; той пробуждал ясновидските им способности и им позволявал да „виждат” цялата история на Вселената, миналото и бъдещето на човечеството, да четат чужди мисли; всички хора, мъжете и жените, умеели да ползват третото око; с негова помощ те предвиждали опасностите, които ги дебнели навсякъде. Този инструмент прекрасно служел на нашите прадеди, предпазвайки ги от всякакви неприятности. Тъй като опасността най-често идвала отзад, то и това око било насочено назад; по това време  боговете живеели сред хората на земята. Хората си помислили, че самите те не са по-лоши от боговете и поискали да ги унищижат. Хората не разбирали, че онова, което виждат, боговете го виждат по-добре от тях. И за наказание боговете затворили третото око на хората. Оттогава в течение на много столетия дарът за ясновидство останал в много малко хора. Който го имал по рождение, можел да го развие и усили много пъти чрез трепанация на черепа. Но независимо дали има частица истина в тази легенда, постепенно третото око загубило дара си за ясновидство и започнало да атрофира. Но има случаи, когато в момент на опасност третото око се активизира и започва да изпраща сигнали. В нашето народно творчество се среща изразът „окото ми играе”, който означава, че човек го очаква опасност.