АЗБУКА НА РЪКОПАШНИЯ БОЙ

лв.15,00

Описание

Във всички времена на развитието си хората са се стремили да създадат методи за лична и обществена защита. Папирусите на древните египтяни и глинените таблички на шумерите, скалните надписи и рисунките на античните амфори, скулптурите, пергаментите и книгите  са пренесли до наши дни облика на бойци и борци, гимнастици и атлети, фехтовачи и методи за ръкопашен бой и лична защита.

Конституцията защитава личните и имуществените права на гражданите и едновременно им дава право да защитят живота си, здравето и имуществото, а също здравето, живота и имуществото на хората от всякакви посегателства. Защитата трябва да се извършва умело, човек трябва да се научи да се защитава.

Кое е важно в боя?

Равновесието

Това е умението бързо да се заема и дълго да се запазва бойната стойка. Но това далеч не е всичко. Необходимо е да се подчинявате на физическите закони, един от които гласи “Всяко действие предизвиква съответно противодействие”, т.е. при всеки удар, който се опитвате да нанесете на противника, силата на отдаването е равна на мощта на вашия удар, и тя ви тласка в противоположна посока. Грубо казано, ударът бие в две страни – и вашия противник,    и вас самия. Какво може да се направи срещу тази безмилостна физика. Оказва се, че има какво да се прави. Докато сте в бойна стойка, вие сте стабилни като египетските пирамиди. Но противникът настъпва, а вие се отбранявате или обратното – вие настъпвате и нанасяте удари…Т.е. тук става дума за равновесие.

Сила и бързина

Главното в боя е умението да се нанасят удари, за да се постигне максимален ефект.На резултата от удара влияе преди всичко силата, с която той се нанася.

Физиката твърди, че силата на удара е право пропорционална на масата на удрящия предмет и неговото  ускорение, т.е. зависи от бързината, с която предметът преодолява пътя към целта. Но самата мускулна сила, която може да се увеличи с упражнения на тренажорите или с гири, още не е достатъчна за добър и мощен удар. Има още една важна способност, за  да се развива максимална скорост на атакуващото движение в минимално възможно време. За това умение се изискват еластични, добре тренирани мускули, способни рязко и силно да се напрягат.

Освен това мускулната сила е необходима не само за атаки, но и за да не причините  травма на самия себе си с резките движения.

Скорост на реакцията

Обикновено при схватка противникът не ви дава излишно време, за да се подготвите за защита. Бойната стойка и придвижването отчасти ви позволяват да печелите време, но при воденето на боя на близка дистанция и при серийни удари  е важно навреме да се реагира на действията на  противника.  Човекът има природна реакция срещу опасност.