НИБИРУ И ПСИХОТРОННАТА ВОЙНА

лв.15,00

Описание

ПРОГРАМАТА “ЗОМБИ” НА ЦРУ

Властите се стремят да поробят човечеството с психотронни методи

Макар че двете свръхдържави САЩ и Русия не са в приятелски отношения, разузнавателните им служби са сключили своя съюз. И в този съюз не е минало без психотронната принуда. Съществува информация, че върху народите на Русия въздействат около 100 хиляди психотронни централи  в психотронния “Руски сектор” на ЦРУ.  Целта е цялото общество отдолу догоре да бъде обработено с психотроника. На всеки 3 хиляди души, които живеят в Русия, един човек се намира под психотронното въздействие на ЦРУ. ЦРУ работи срещу СССР на психотронна вълна от 1947 г.

Как се настройва психотронната станция към човека?

(Описание на този процес има във вестник “Събеседник”, брой 3 от 1992 г.)

“За целта снимка на индивида се влага  в апарата. Човекът на снимката, където и да се намира, ще получи… информация. Т.е. операторът ще му предаде телепатично нужната информация”. Във вестника се споменава за “лечебна информация”, но на генераторите им е безразлично каква информация предават, а “лечебната информация” е само една малка част от цялата предавана днес психотронна информация.

Какво представлява психотронният “зомби”?

(Според обясненията на Тодор Дичев)

“Според моите наблюдения това е човек, който се подчинява във всичко… Т.е. който не е способен да противодейства… На лицето си зомбито има вяла, мека, стеснителна маска… На лицето винаги има “чужда” мимика – безразличие на човек, дълбоко затворен в себе си, и наслагани върху него чужди манипулации… Преобладават вялите, безволеви интонации в гласа. Понякога в един човек могат да се усетят двама души едновременно. Такъв човек не може да бъде почувстван в цялата му дълбочина.  Човекът зомби е неспособен да се съсредоточи. Има много граматически грешки в писането му, често неправилно използва думи и образи в речта.  Има решни, неточни и неконтролируеми жестове, забавеност и постоянна лека еуфорична възбуда, забавени реакции, забавено мислене, сривове в паметта, дълбока затормозеност в стресови ситуации. Зомбът не е способен правилно да оцени ситуацията. Има натрапчива стереотипност  в действията… Разбира се, всички тези признаци във всеки човек, който е  “психотронно зомби”, се проявяват в различна степен и зависят от собствената му психика и на какво ниво тя може да спре принудителното въздействие, ако може въобще да го спре. Слабите духом хора се подчиняват на въздействието повече,