Нови оръжия

Климатично, геофизическо, психотронно, зомбиране